На підставі польського Закону «про захист персональних даних» від 10 травня 2018 року (Журнал законів – Dz.U.2018 poz. 1000),
Розпорядження Європейського Парламенту та Ради ЄС 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46 / ЄС (Загальне розпорядження про захист даних), адміністратором особистих даних є EURO – MAG Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego, 39-300 Mielec.

Обробка персональних даних відбувається з метою:

здійснення діяльності, щодо оренди складських та офісних приміщень,
маркетингу товарів та послуг EURO – MAG Sp. z o.o. і не буде надано доступ іншим особам,
реалізація проектів ЄС,
працевлаштування в EURO – MAG Sp. z o.o. – надання послуг на основі цивільно-правових договорів,
видачі рахунків, та ведення фінансової звітності,
ведення обліку щодо правових положень.

Період обробки даних

Персональні дані, обробленні з метою укладення або виконання договору та виконання юридичного зобов’язання Адміністратора, зберігатимуться протягом строку дії договору, а після його закінчення – протягом періоду, що випливає із передбачених законодавчих положень.

Вказані EURO – MAG Sp. z o.o. персональні дані є добровільними і суб’єкт має право їх виправляти, видаляти, вимагати обмеження обробки, а також право передавати дані та вимагати копії.